Skip to main content

Onderzoek

HELP medical B.V. heeft de Backstretcher en de Rolastretcher op basis van de in Engeland opgebouwde ervaringen en waardering naar Nederland gehaald. Sindsdien hebben een zevental (klinische) onderzoeken plaatsgevonden om de waarde van de Backstretcher en Rolastretcher nader te onderzoeken.

Eerste indruk Backstretcher

Eerste indruk Backstretcher

Onderzoek gedaan door: Fysiotherapeut M. van Straten, en DR. J.van Niekerk

Bij 663 fysio- en manueel therapeuten is de Backstretcher getoond en gevraagd naar de eerste indruk.

Chronisch ernstige rugklachten

Chronisch ernstige rugklachten

Onderzoek gedaan door: P. Verweij, fysiotherapeut

Bij 12 patiënten, onder behandeling van een huisarts (J. van Niekerk) en een fysiotherapeut (M. van Straten) voor chronische ernstige aspecifieke rugklachten.

Chronisch matige rugklachten

Chronisch matige rugklachten

Onderzoek gedaan door: A.J. Hubers, Arts

Bij 28 personen die deelnemen aan het bedrijfsfitness programma van het Provinciehuis Utrecht en die tevens klachten ondervonden van lage rugklachten (subjectief) en versterkte thoracale kyfose (objectief) is gedurende 4 weken de Backstretcher toegevoegd aan het normale bedrijfsfitness programma.

Ziekte van Bechterew (Ankylotix spondylose)

Ziekte van Bechterew

Onderzoek gedaan door: T. de Beer. Yoga docent

De Backstretcher is ingezet bij een groep van 18 patiënten met een langdurig bestaande M. Bechterew. Deze patiëntengroep bestaat reeds ruim een jaar en volgen een intensief fysiothe-rapeutisch programma. Gemiddeld lijden de patiënten reeds 15 jaar aan de ziekte (spreiding 4-25 jaar).

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van de Backstretcher in de cool-down in aansluiting op een fitness programma

Onderzoek naar de toegevoegde waarde van de Backstretcher in de cool-down in aansluiting op een fitness programma

Onderzoek gedaan door: R.S. Neeter, Arts

Van verschillende zijden is de suggestie gewekt, dat de Backstretcher een rol zou kunnen spelen bij ontspanning en bestrijding van stress. Ten eerste wordt de Backstretcher in dit indicatiegebied intensief toegepast in Japan. Ten tweede ontvangt HELPmedical regelmatig feedback van gebruikers over de “ontspannende werking”.