Raadpleeg altijd uw eigen Arts

Uit de gegeven adviezen en diagnoses kunnen geen rechten ontleend worden. Daarnaast kan informatie niet een consult of behandeling door een arts vervangen en aan de informatie kan geen diagnostische noch therapeutische waarde worden ontleend.

Het gebruik van een stretcher geschiet geheel op eigen risico. Help Medical kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade.

Als niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld is Help Medical niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie op deze website.

Het gebruik van de informatie is dan ook de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Alle uitingen die een gebruiker van Help Medical, Backstretcher.com kenbaar maakt, geschieden voor volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Help Medical BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via Help Medical en of Mark van Straten worden aangeboden.